...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޤްޞަދު
ނ.
(1) ގަސްތުކުރާގޮތް.
(2) ކަމަކުން ހާޞިލްވުން އެދޭ ނަތީޖާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގައިލުން . ކުރަފަތްއެޅުން . ކެމްޕޭން . ވާހަކަވަރުއޮޑުން . މައިގަނޑުބައި . މަޠުލަބު . މަޝްރޫޢު . މުރާދު . ފޮށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ