...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާހި
ނ.
(ޏ) މަސްދޯނީގެ ކޮށިފިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުލިހުލިސާ . ބަސަރާއަށް ކަދުރު ވިއްކުން . ބުޅިދިލި . އުގާރޯނު . އޮލަ . މުއްޕަން . ޙަސަދަވެރި . ޙަސަދަވެރިކަން . ޙަސަދަވެރިވުން . ޙަސަދަވެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ