...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާހިރު
ނ.
(1) ކޮންމެވެސް ފަންނަކަށް ކުޅަދާނަ މީހާ.
(2) ކޮންމެވެސް ފަންނެއްގައި އަރާހުރި މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުއްޕަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ