...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާހުނބުޅު
ނ.
މެހި މާބުރުތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް.
ކަޅުކުލައިގައެވެ.
މި ހުނބުޅަށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާހުބުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ