...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާހުން
ނ.
(ޏ) ވަބާއެއްގެ ގޮތުގައި ފެތުރޭ ގަދަ ހުމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސްތުން . ހަންޑިކުރާ . ހިރިކުއްޅަ . ހުސްނުހީނާ . ކަޅުގަނދަކޯޅި . ކާޅުމުރަނގަ . ކުދިރުވާލި . އަވައްޓެރި . އެއްމުލި . ވަލުފިނިފެންމާ . މާބުޅާ . މާބުޅާމާ . ފަހުލަވާނުން . ތޭނިކަން . ލަދުގަސް . ގުލޭނޫރަންމާ . ގެޔަށްދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ