...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާހުޅުނބުލަނޑާ
ނ.
މަތީކޮޅު ދަނޑިއެއްހެން ތެދުކޮށް، ފަހަތުކޮޅުގައި ބަޑިއެއްލާފައި ލިޔާ އަރަބި އަކުރެއް .
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ