...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާހުއި
ނ.
އުސްކޮށް ހެދޭ ވިނައެއް.
މި އެންމެ ވައްތަރުވާނީ ދިވެހި އޮނާއެވެ.
މީގައި ކުރާ ގަނޑެއް އާދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޑިބުރެ . އޮނުހުއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ