...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާހެފުން
ނ.
ރޯދައަށް ކުރިމަތިކޮށް އެމަސްފެށުމުގެ ކުރިން އެމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާއި ގާތްދުވަހެއްގައި ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން މާހެފުމުގެ ނަމުގައި ކާ ކެއުން.
(އިހުޒަމާނުގައި މިކަންކޮށް އުޅެނީ ޝަޢުބާންމަހު 92 (ވަނަދުވަހުއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނޑިމަސްކާށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ