...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާނަބެރު
ނ.
(1) ބޮޑުބެރުޖަހާ އިރު ފުނަޖަހަން އިންނަ މީހާގެ ކުރިމަތީގައި އިންނަމީހާ ޖަހާބެރުގެ ހަމައެއް މާނަ ބެރުޖަހަން ތިބޭނީ ދެ މީހުންނެވެ.
(2) މާނަބެރު ޖަހާ މީހާ ގެންގުޅޭ ބެރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާނަބެރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ