...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާނަކަތްގެންމަޑުވުން
މ.
(1) މާނަކަތުގެ ކޮޅިގަނޑު ޖެހި އެއަށްފަހު މަޑުވުން.
މަޖާޒު:
(2) ވަރުގަދަ ކަންތައްގަނޑެއް ހިނގުމަށްފަހު މައިތިރިވެ ހަމަޖެހުން.
(3) މާއަޑުގަދަވެފައި އޮތުމަށްފަހު ހިމޭންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ