...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާނަކުރުން
މ.
(1) ދޭހަކުރުން.
(2އެއްބަހުން) ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗެއްގެ ތަރުޖަމާ އަނެއްބަހަކުން ކިޔައިދިނުން ނުވަތަ ބުނެދިނުން.
(3) ޢިބަރާތެއްގައި ހިމެނޭ މާނަނޭނގޭ ވަކި ލަފުޒެއްގެ މާނަ އަކީ މިވެނި މާނައެއްކަން މުޅި ޢިބާރާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަމަޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭރުންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ