...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާނިފާ
ވެލަށް ދުވާ ފިލާވެއްޔެއް.
މިވެލުގެފަތްތައް ފެހިކަން ގަދަވެފައި ބޮޑެއްޗެވެ.
ފަތް ހުންނާނީ ކޯޅިކޯޅިއަށް ކޯޅިއެއްގައި ތިން ފަތެވެ.
މިވެލުގައި މަލާއިތޮޅި އަޅައެވެ.
މި މަލުގައި ހުންނާނީ ހުދުކުލައާއި މަޑު ވައިލެޓު ކުލައެވެ.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުވާވެޔޮ . އޮށްގޮނޑިގަސް . މާހިބެރިވެލެ . މާހެނބެރި . މާހެބެރި . މާނިގަ . ފޮނިކޮކާ . ތަނބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ