...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާނިޔަމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް މިއީ މާކަނޑުގައްޔާއި އެތެރެވަރީގެ ފަރުފަރުގެ ބޭރުގައި ބައި ބައި ގަނޑަށް އައިން އައިނަށްއުޅޭ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާނަމަސް . މާނޭމަހަ . މާނޭމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ