...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާނު
ނ.
(ބދ.) މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުބޭކަލުން . ހަންޖާކެވުން . ހަކަވެޅާ . ހަވަރުއޮޑި . ހަވޭލި . ހަތަރު ޚަލީފާ . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަތްހެއްތި . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހަތްދަންނަބޭކަލުން . ހަސްކާ . ހާޑު . ހާޑުލުން . ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެތި . ހިތިދުވަސް . ހިތިތޮރާ . ހިތް އޮންނާނީ އާސްމާނުގައެވެ. . ހެދިބިލެތް . ހޮޓާ . ނަރު . ނައިރީއްތަ . ނައިބުބޮލި . ނާށިފަތި . ނިކައަޅޯ . ނުއިބޭސް . ރަންނަމާރި . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރާޑީހަނޑޫ . ރިޔަލުފޫޅުގަނޑު . ރިޔާބަނުން . ރިޔާއެޅުން . ބަށި . ބަނދި . ބަރާހު އަތްގަނޑު . ބައިހަރު . ބައިއަނާ . ބައްދުރުމާ . ބަދިހަދު . ބާރަބައިންބައި . ބިރިކި . ބުން . ބުންބާސައި . ބުއްލަބުޑި . ބުޖާ . ބެހުން . ބެރުވެރިން . ބޭރުބަނޑަހަ . ބޭރުފެންޑާ . ބޭރުތެރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ