...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރަށް
ނ.
(1) ބޮޑެތިރަށް.
(2) ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް ރަނގަޅަށް ހެދޭ ރަށްރަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޣަލް . ވައު . ވަލް . ފުށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ