...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރި
ނ.
(ބ،ދ) މަގޫގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމްލު . ހިރިއްދަ . ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެތި . ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ބެރުދުންމާރިތާޅަފިލި . ކައްކާބަދިގެ . ކަފޭރާ . ކޮރު . ކޮތަރި . ކޮތަރިލީދުންމާރި . އައިސްއަލަމާރި . އިއްޒަތަށްވަޑައިގަތުން . ވަތް . މަރެސް . މަޖިލީހަށްނެރުން . މާރެނދަ . މާޗު . ފަސްމާރި . ފިނިމޫސުން . ފިލާޖެހުން . ފެންފުމުން . ދަނޑިބެރު . ދުންމާރި . ދުންމާރިއެދުރު . ދުންމާރިވިޔުން . ދުންމާރިވެރިން . ދެޔޯމާރިދު . ތަޅު . ތަގުޑިޖެހުން . ތިންފުޅީބެރު . ތިޖޫރީ . ތޫތޫ . ތެދުއުއިވަޑާން . ލަވަފުމުން . ގެވެހިކަންވާރު . ގޮބު . ސައިޕޯޓު . ސަމާ . ސޯކޭސް . ޝޯކޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ