...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރު
ަނ.
(1) ރޯނާއި، ވަކައާއި ސުތުލިފަދަ ތަކެތީން އަޅާފައި ހުންނަ ހިމަވައު.
(2) ދަރު މިނަން ގެންގުޅޭ ވަޒަނެއް.
މިސާލު:
ދަރުމާރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅިބައިން . ހިމާރުކުލުނު . ރައްކާބައިން . ރިތްދަނޑިބައިން . ބަނޑަވަރުގެ . ބަނޑަވަރުގެލުން . ބީތާ . ބީތާ ކަން . ބީތާވުން . ކަނޑީރަސްގެއެއްކަހަލަ . ކަބި . ކުއްލާބުތެލި . ކޮހު . އަނދޮޅު . އަނދޮޅުކަން . އަންޑޯސާ . އުފުލާމާރު . އުޖަޑު . އުޖަޑުވުން . އޮޅު . އޮޅުބާރުކުރުން . އޮޅުވާގަނޑު . ވަކަރުގެ . ވާބައިން . ވިޔަގޮވި . ވެހުން . މަސްކަޑަ . މާރޮ . މާޝައްލޯ . މޯށި . ފުލުވާޖެހުން . ފުލުމާރު . ދަނޑިމާރުއަޅައިގެން ކުރުވުން . ދަޑިމާރެ . ދެބަންދިހާރު . ދެބަންދިހާރުކަން . ދެބަންދިހާރުވުން . ތަލިޔާމާރޮގަނޑޮ . ލޫޓުމާރުއެރުވުން . ގަނޑު . ގަބަރާ . ގަބަރާވުން . ގަބު . ގަބުކަން . ގަބުއެރުން . ގަބުވުން . ގަމާރަ . ގެރިލޯބި . ގޮށްމަރު . ސުމާރުނަންބަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ