...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރުކުރުން
މ.
(1) އެއްޤައުމެއްގެ ފައިސާ އަނެއް ޤައުމެއްގެ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރުން.
(2) ބޮޑެތި ޢަދަދުގެ ނޫޓު ކުދި ޢަދަދުގެ ނޫޓަށް ބަދަލުކުރުން.
(3) މަޖާޒު:
އެކަތި އަނެކައްޗަށް ބަދަލުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ