...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރުއެޅުން
މ.
(1) ރޯނު ނުވަތަ ވަކަ ނުވަތަ ސުތުލިފަދަ އެއްޗެއްގެ ފަށްތަކެއް އަނބުރައި، އެއްކޮށް ހަރުކުރުން.
(2) ރޯނު ނުވަތަ ވަކަ ނުވަތަ ސުތުލިފަދަ އެއްޗެއްގެ ފަށްތަކަކުން އުޅި އަނބުރައިގެން އެއްކޮށް ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަނޑިމާރުއަޅައިގެން ކުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ