...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރުވުން
މ.
(1) އެއްޤައުމެއްގެ ފައިސާ އަނެއް ޤައުމެއްގެ ފައިސާއަށް ބަދަލުވުން.
(2) ބޮޑެތި ޢަދަދުގެ ނޫޓު ކުދި ޢަދަދުގެ ނޫޓަށް ބަދަލުވުން.
(3) މަޖާޒު:
އެކަތި އަނެކައްޗަށް ބަދަލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބީތާވުން . އުޖަޑުވުން . ދެބަންދިހާރުވުން . ގަބަރާވުން . ގަބުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ