...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރުސައްލޯ
ނ.
(1) ޤައުމުގެ އަމަން ހިފެހެއްޓުން ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން، ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާގެ އަމުރަށް ވަގުތީގޮތުން ހިންގާ ސިފައިންގެ ވެރިކަން.
(2) ޤާނޫނީ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްލުމަށްފަހު ސިފައިން ހިންގާ ވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ