...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރުޝައްލޯ
ނ.
(1) ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ބޮޑުކަމަކާ ގުޅިގެން ތަނެއްގައި ވެރިކަން ހިނގުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް، ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ އަތްމައްޗަށް ގެންނަަ ގެނައުން.
(2) ސިފައިންގެ ޤާނޫނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާޝައްލޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ