...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރޮ
ނ.
(ޏ..) މާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާރޮނޑު . ދަމައިރޮއްޖަކަށް ފޫގެޅުން . ދަމައިއެއްނަރަށް ފޫގެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ