...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރޮނޑު
ކެވެ.
މަހުގެ ލޮލުގެ ކައިރީގައި ކުޑަކޮށް އަޑިވެލާފައި ހުންނަ ތަންކޮޅެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ ގަދަފަދަކަމަށް މަޝްހޫރު މަހެކެވެ.
މާރޮނޑަކީ އެދޮރުގެ ބިސްހާލި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފާރަލައި ބަލަހައްޓައިގެން ބިސް ވިއްސާ މަހެކެވެ.
މިއީ އާދައިގެ ރޮނޑަށްވުރެ ބޮޑުރޮނޑެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ