...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާބަނޑޭރި
ނ.
(1) ރަސްކަލެއްގެ އަމުރުފުޅުގެ ދަށުން ރަސްކަމުގެ ކޮއިލުތެރޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑޭރިބޭކަލުން . އިރުވައިމައުލޫދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ