...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާބުރު
ނ.
އުދުހުމުގެ ބާރުގަދަ، ދިހުންކުލައަރާ ކަޅުކުލައިގެ ސޫތްޕެއް.
މިއީ ވަކަރާއި ލަކުޑިފަދަ ތަކެތި ތޮރުފައިގެން ވަދެއުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނބުޅެ . ހުނބުޅު . ހޮނޑު . ރާންރާން . ރާންރާންލުން . ރީ . ބުރުން . ބޫން . ބޮނޑޮމޭހި . ކަށިހުނބުޅު . ކަޅަތުނބޮޅަ . ކަޅުހުނބުޅު . ކަޅުމާބުރު . މަބެރެ . މާހުނބުޅު . މާބުރުކުނޑި . މާބުރުފިޔަކުލަ . ފޮނިބުއިން . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ތުނބޮޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ