...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާބުރުމެހި
ނ.
އާދައިގެ މެއްސަށްވުރެ ބޮނޑިމަސްކޮށްތިބޭ ދިހުން ކުލައަރާ، ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތި މެއްސެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނޑޮމޭހި . ކަޅުމާބުރު . މަބެރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ