...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާބުޅާ
ނ.
ބޭހަށާއި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
މިގަހުގެ ފަތުގައި ވަރަށް މަޑުކެހެރި ގޮތެއް ހުންނާނެއެވެ.
މާހުންނާނީ ރީނދޫ ކުލައިގައި ވަށްކޮށެވެ.
މީގައި އަޅާ ވަކި ހުންނާނީ ވަށްކޮށް ފިތްފިތަށެވެ.
އެއިން ކޮންމެ ފިތެއްގައި ދެތިން އޮށް އޮންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިރުސިކަމާބާވޮއި . މާބުޅަލި . މާބުޅާމާ . ފެންހިނބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ