...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާބެ
ނ.
(ޏ..) (1) މައިފުށު ބޮޑު ބޭބެ.
(2) މަޖާޒު:
ބަޑިއެދުރުކަލޭގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިޕޯޓުކުރުން . ބެހުން . ބޭސްފަރުވާކުރުން . ބޭސްފަރުވާ . ކަށުކަމާކެމި . ކަފަކަފުން . އަދަބުދިނުން . އަތްބެލުން . މަރުފަންވަތް . މަސައްކަތު ހުއްދަ . މާއެޅުން . މާފަންނުމީހުން ކަނޑުނުބައިކުރުން . މެތަމެޓިކްސް . މޭލުދަޅު . ފަރިބެލުން . ފަރުގާލުފޮށި . ފޫޅުމައިކަން ކުރުން . ފޫޅުމާފޮށި . ތިލަފިހިއެޅުން . ސަރުދާރުކަން . ސައިންސުވެރިން . ސިލު . ސިލުޖެހުން . ސިޔާސީ . ޒަކާތްދިނުން . ޒާތީ . ޓަނުއެޅުން . ޓެކްނޮލޮޖީ . ޖިއޮލޮޖީ . ޖޯމެޓްރީ . ޖޯގުރަފީ . ޝަކުވާއުފުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ