...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާބޭއް
ނ.
(ސ) ބޭނގުގެތެރޭގައި އުޅޭ ބޮނޑެތި ބޭންގު މީގެތެރޭގައި ހަތަރުފޫޓު ހުންނަވަރުގެ އެއްޗެހި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ