...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާބޮނޑި
ނ.
މާތަކެއް އެއްކޮށް ބަނދެފައިވާ ބޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކީރަންމާ . މަރަމައު . މައުބޮނޑި . މައުވަށި . ފޯގަ . ލޫޅުމާ . ގުލްދަސްތާ . ޒުވާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ