...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާޅިސް
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނައިރު، ވަކަރުގަނޑު ހިމުންކުރުމަށްފަހު އިންދުމަށްޓަކައި ލާޅިސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާޅިހި . މާމުގުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ