...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާޅޭނބޫ
ނ.
ތިރިކޮށްހެދޭ ގަހެއް.
މިގަހުގައި ނޫކުލައިގެ ކުދިކުދި މާތަކެއް ފޮޅޭ މާގަނޑެއް އާދެއެވެ.
މިގަސް ވައްތަރުވާނީ ކަށިޅޭނބޫއާ އެވެ.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިޅޭނބޫ . މާޅައެނބޫ . ފަނިދިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ