...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާޅޮސްކެޔޮ
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކޭލެކެވެ.
ދޮންވުމުން މޭވާ އެއްގެ ގޮތުގައި ކައިއުޅެއެވްެ.
މިކޭލުގެ ވައްބޮޑެތިވެފައި ފަލައެވެ.
ވަކުގެ ބޭރުހުންނަނީ ހަތަރުއަރިޔަށް ވާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.
ތޮށިގަނޑު ބޯވާނެއެވެ.
މާޅޮސްކޭލާއި، ގަހުގެ ފާދަޅިޔާއި، މޫ ދިވެހިބޭހަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުފެމާޅޮސްކޭލެ . ފަތްކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ