...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކަ
އތ.
(މާ) މިންވަރުގެ ތަފާތު ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) މާކަބޮޑެއް ނޫން.
(ށ) މާކައުހެއް ނޫން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަމަފޮށި . ހުއިފަތުމަސް . ހޫބޯށި . ނައިބޮލި . ނޫމަސްހިބަރު . ނޮޅި . ރަކިސް . ރާޅުފޮށި . ރިޔަންކުރު . ބާނިވެއްދުން . ބިސްފަނި . ބޮޑުކަންނެލި . ކަނޑޮހޮޅި . ކަނާ . ކަނޭ . ކަންފަށާ . ކަކޫ . ކަމީރުވުން . ކަލޯ . ކޮށް . ކޮށްޖެހުން . އަނދުން މިޔަރު . އަތޮޅު . އިރުބަނުން . އިރުވާހުދު . އިރުވިދުން . އުޑަފައިން އިނުން . އޮޅަލި . އޮއިމަސް . ވައުހޯލި . ވެރެއްސި . މަލްއިސްކުރު . މަޑިބިސް . މާ . މާހޮޅު . މާނިޔަމަސް . މާކަ . މާކަނޑަ . މާކަނާބިސް . މާކަނާފުށްގަނޑު . މާވަހި . މާވައި . މާސަމުންދުރަ . މިޅިމަހިކަންނަލި . މޫދުމައުގަނޑު . މެދުކަށިކެޔޮ . މޮޔަބޮލަށްއެރުން . ފަންގަނޑުތޮޅި . ފައިފަނދޮ . ފަލަމަހަގަނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ