...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކަށިކެޔޮ
ނ.
ކަށިކެޔޮ.
މިއީ ކަށިކޭލުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން ވައް އެންމެ ބޮޑެތި ވައްތަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާހޮޅު . ލީފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ