...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކަށިގަނޑު
ނ.
އިސްކުރު ބޮލުގައި ހިފުމަށް ކަށިގަނޑުގެ ކޮޅުން ފުއްކަނޑާފާ ހުންނަ ކަށިގަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލްއިސްކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ