...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކަނދޮޅު
ނ.
(1) ގަސްގަނޑު ވަރުގަދަ ފަލަކޮށްހެދޭ ކަނދޮޅެއް.
މީގެ ފަތްތައްވެސް ފުޅާވެފައި ބޯވާނެއެވެ.
މިއީ، ބޭސްވެރިކަމަށް ދުލިނަގާ ވައްތަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ