...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކަނޑު
ނ.
(1) ބޭރުކަނޑު.
(2) (ސ) މީދޫ ފަރުކޮޅާއި ކަނޑުހުރައާ ދެމެދުއޮންނަ ކަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއިފަތުމަސް . ނޫމަސްހިބަރު . ބާނިވެއްދުން . އަނދުން މިޔަރު . އޮއިމަސް . މާ . މާނިޔަމަސް . މާކަނޑަ . މާވަހި . މާވައި . މާސަމުންދުރަ . މޫދުމައުގަނޑު . ފަންގަނޑުތޮޅި . ފީބޯމިޔަރު . ފުޅޮއި . ފުއްޓަރު . ދިގުރާޅު . ތެޔޮމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ