...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކަނާ
ނ.
ކަރާއި ފައި ވަރަށް ދިގު އާދައިގެ ދޫންޏެށްވުރެ ހަށިގަނޑު ބޮޑު ދޫންޏެއް.
މިދޫނި އެންމެ ވައްތަރުވާނީ، އިރުވާ ހުދާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަމަފޮށި . ހޫބޯށި . ނައިބޮލި . ނޮޅި . ރަކިސް . ރާޅުފޮށި . ރިޔަންކުރު . ބިސްފަނި . ކަނޑޮހޮޅި . ކަނާ . ކަނޭ . ކަލޯ . ކޮށް . ކޮށްޖެހުން . އިރުބަނުން . އިރުވާހުދު . އިރުވިދުން . ވައުހޯލި . މަޑިބިސް . މާކަނާބިސް . މާކަނާފުށްގަނޑު . ފުށްގަނޑު . ތެލާހި . ގަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ