...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކަނާހޮޑު
ނ.
ދިޔަވަރު ބޮޑުވާއިރު އޮޔާ އަންނަ ދަވައެއްހެން ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަކިސް . ގަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ