...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކަނާތެޔޮފުޅި
ނ.
މޫދުގައި ހުންނަ ވިނަގަނޑު ތެރޭގައި ހެދޭ އެއްކޮޅުހިމަ ކުޑަ ފުޅިއެއްގެ ސިފައިގައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މީގެ ތެރޭގައި ފެންކަހަލަ ދިޔާ އެއްޗެއް ހުންނާނެއެވެ.
މިހުންނާނީ ކޯޅިކޯޅިއަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ