...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކަންނެތާފޮޑަރު
ނ.
(1) އިހުޒަމާނުގައި އުޅުނުކަމަށްބުނާ މާބޮޑަށް ކަންނެތް މީހެއް.
(2) އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ކަންނެތް މީހުންނާ ދިމާއަށް ބުނާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ