...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކަޅުވާ
ނ.
(1) ކަކުލުހުލާ އުކުޅުވަޅާ ދެމެދުގެ މަސްގަނޑު.
(2) ފަލަމަސްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަކޫ . އުޑަފައިން އިނުން . ފައިފަނދޮ . ފަލަމަހަގަނޑަ . ފަލަމަސްގަނޑު . ފިނދުކިބަ . ފިނދުމަސްގަނޑު . ދޯނގި . ތަވައްރުކަށްއިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ