...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކަޅުވާމަސް
ނ.
ކަކުލުހުޅާ އުކުޅުވަޅާ ދެމެދު މަސްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުޑަފައިން އިނުން . ފައިފަނދޮ . ފަލަމަހަގަނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ