...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކު
ނ.
(1) ނިޝާން.
(2) މަރުކާ.
(3) ކުރެވޭ ފާހަގަ.
(4) ފައިސާ އެއްގެނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅިބޭވުން . ހަމައެޅުން . ހަމަލަ ދިނުން . ހެލިވަތްހެލުން . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ބަހީ . ބައިއެއްކުރުން . ބެންކުކުރުން . ބޮނޑިބަނުން . ބޮޑުތަކުރު ޔާސީމަށް އަރާއިނުން . ކަނދިކަމަނާމަސް ތެލުލުން . ކަމަކަށްވުން . ކުނިކޮށި . ކުރިމަތިލުން . އަނހާފަހެ . އަބާރަނަ . އަމާޒުހިފުން . އަމާޒުކުރުން . އަދާކުރުން . އިންޖިނޭރުކަން . އެއްކުރުން . އެއްވަސްކުރުން . ވަޅިދުށްތާ ކާށިކެއުން . މަސްބުރި . މާހަނގާލި . މާކަވާ . މާމުއި . ފާކުރުން . ފާސްވުން . ދާއިންކަނބާ . ދިއްލާރޮކެރުން . ދެމީދާފެހިބުޅާހެން . ދޮށިމޭނާވެޔޮ . ދޮރުމަތި . ތަންއޮތްތާގޮނޑިއެޅުން . ތަރުޖަމާނު . ތަރުޖަމާނުކަން . ތަރޮޖަމާކެރުން . ތާސްބައި . ތިންބުރިކޯއްޓޭ . ގަރަނބުހުކުރަށްދާހެން . ގޮޅިހަމަކުރުން . ސިނގިރޭޓު . ޑިޒައިންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ