...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކުނބުރުވާނި
ްޕިލާވެއްޔެއް.
(ޙަކީމީ ބޭހުގެތެރޭ ހިމެނޭ ތިރިކޮށް ހެދޭ (ގަހެއް.) ޢާއްމުގޮތެއްގައި މިހެދެނީ ދޮޅު ފޫޓެއްހައި އުސްމިނަށެވެ.
މީގެ ފަތް ބިންދާލުމުން ކިރެއް ނުކުންނާނެއެވެ.
މިގަހުގައި ބަޑިކުޅިފާޑުގެ މާގަނޑެއް އަންނާނެއެވެ.
މިމާގަނޑު ހިކުމުން ގަސްވެސް ހިކޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ