...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކުންބެ
ނ.
އިހުގައި، މާގިނައިން ކައި އުޅުނުކަމަށް ފުލޯކު ވާހަކައެއްގައި ކިޔައިއުޅޭ މީހެއް.
ގިނައިން ކާ މީހުނަށް މިނަން ކިޔައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ