...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކޮށާރު
ނ.
ބޮޑުކޮށާރު.
(އިހުގައި ސަރުކާރުގެ ހަނޑޫ ރައްކާކުރުމަށް ލަފައި ހުންނަ ކޮށާރު ނުވަތަ (ގުދަން.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުފަންވަތް . ބަނޑުދޭފިލާ . ބަނޑޭރިބޭކަލުން . މާކޮށާރުބަނޑޭރި . މާކޮށާރުބަނޑޭރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ