...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކޮޅަލަ
ނ.
(ގ.) ބޯކަޅު، ތުންގަނޑު ރަތް ރީނދޫކުލައަކަށްދާ ހުދުކުލައިގެ ބޮނޑިމަސް ދޫންޏެއް.
މިއީ އައިންމަތީ ދޫންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާކޮޑަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ